Irish_table_quiz

Feachtas is a national organisation that was set up to promote Irish amongst young people. Every year, they organise this event to give young people an opportunity to use their Irish outside of the classroom at an enjoyable occasion.

Local schools took part in the Regional finals in October and Moate Community School were successful in achieving a place in the All-Ireland final which took place in the Ashling Hotel in Dublin on March 14th. Aisling Murphy, Rachel Higgins, Clíodhna Aspell and Lauren Fox took part in the final, which was a very enjoyable day.

Congratulations to the students who took part, we are very proud of this achievement.

‘Ní neart go cur le chéile’.

 

Feachtas – Tráth na gCeist

Is eagraíocht Gaeilge é Feachtas a bhfuil d’aidhm aige an Ghaeilge a chur chun cinn I measc daoine óga. Gach bliain eagraíonn siad an comórtas seo chun an deis a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge  a úsáid taobh amuigh den seomra ranga ag ócáid taitneamhach.

Ghlac foirne ó na scoileanna áitiúla páirt sa chraobhreigiúnach sa chomórtas I Mí Dheireadh Fómhair. D’éirigh le ceathrar ó Phobalscoil Mhóta áit a bhaint amach sa chraobhchomórtas Náisiúnta I dTráth na gCeist Feachtas a bhí ar siúl I mBaile Átha Cliath I mí na Márta. Bhain Aisling Murphy, Rachel Higgins, Lauren Fox agus Clíodhna Aspell áit amach sa chraobh. Bhí lá spéisiúil taitneamhach againn san Óstán Ashling I mBaile Átha Cliath don chraobh I mí na Márta. Comhghairdeas leis na scoláirí a ghlac páirt ann, táimid fíor-bhródúil as an éacht seo.

Mar a deirtear, ‘Ní neart go cur le chéile’

Irish_table_quiz1