Moate Community School Irish Dept Plan

 

 

 

Roinn na Gaeilge

Tá sé mar aidhm ag an Roinn, an Ghaeilge a mhúineadh ar bhealach taitneamhach agus dearfach i gcomhthéacs na scoile.

 Baill Roinn na Gaeilge

Tá seisear múinteoirí Gaeilge sa Roinn. Tá ceathrar acu lán aimseartha agus beirt acu páirt aimseartha. Glacann gach múinteoir páirt i gcúrsaí inseirbhísí i rith na bliana. Athraíonn ról an Chomhordaitheora gach bliain. Bíonn cruinnithe ag an Roinn go minic chun bealaí nua teagaisc a phlé chun an Ghaeilge a spreagadh sna ranganna.

 Gaeilge sa Teastas Sóisearach

 Aidhmeanna

 • Béim ar an teanga labhartha.
 • Forbairt a dhéanamh ar na ceithre scileanna; éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh.
 • Tuiscint ar an teanga a mhéadú agus foclóir an scoláire a fhorbairt.
 • Féin-mhúinín a chothú sna scoláirí.
 • Ath-threisiú a dhéanamh ar an obair atá déanta ag na daltaí sa bhunscoil.

   Gaeilge san Ardteist

 Aidhmeanna

 • Forbairt a dhéanamh ar gach ghné den dalta (cruthaitheach, cúltúrtha, mothúcháineach, intleachtúil, móralta agus sóisialta)
 • Leanúnachas agus dul chun cinn ó chlár an Teastas Shóisearaigh a chur ar fáil.
 • Meon dearfach i leith na Teanga a chruthú i measc na ndaltaí.
 • An-bhéim a chur ar chumas labhartha an scoláire sa seomra ranga.
 • Suim agus tuiscint a spreagadh maidir le litríocht na Gaeilge idir phrós agus fhilíocht.

Áiseanna

 Tá na háiseanna seo a leanas ar fáil i seomra an mhúinteora féin:

 • Teilifís agus seinnteoir DVD
 • Seinnteoir dlúthdhiosca agus dlúthdhioscaí
 • Osteilgeoir
 • Sonratheilgeoir
 • Téascleabhair
 • Postaeir
 • Páipéir scrúdaithe
 • Clár bán
 • Irisí agus nuachtáin
 • Liosta de na suíomhanna idirlín ar fáil ar Shuíomh Gréasáin na scoile

Gníomhachtaí Gaeilge sa Scoil

Bíonn ról lárnach ag an teanga Ghaeilge i gcuraclam na scoile agus déanann Roinn na Gaeilge gach iarracht an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn sa scoil. Gach bliain tarlaíonn na gníomhachtaí seo:

 • Seachtain na Gaeilge

Imeachtaí: Tráth na gCeist, Seisiún Traidisiúnta, Scannáin, Ciorcal Comhrá, Quizeanna Gaeilge, Ceilí, Comórtas Seanfhocail, Comórtas Tionscnamh, Comórtas postaeir, ‘X-factóir na Móta, Díospóireachtaí, comórtais TG4 agus aoi-chainteoirí.

 • Plé agus Tae
 • Turais chuig na Gaeltachtaí
 • Réamhscrúduithe don Ardteist
 • Club Gaeilge
 • Comórtas Tráth na gCeist le Feachtas
 • Scólaireachtaí chuig an Ghaeltacht
 • Caint Poiblí
 • Turais chuig dramaí le Fibín agus an Taibhdhearc

 

 

 

     
   

**Note -This department plan is only a basic introduction to each department. A detailed version is kept on record in the staffroom.

 

Moate Community School, Church St. Moate, Co. Westmeath (c) 2010